Szukaj:Słowo(a): Trapez prostokątny
Sekcja: Pomocy! - geometria płaszczyzny Data: 04 Kwi 2009, 18:30
Wypowiedzi: 2
Wyświetlono: 50
zad.1. Trapez na którym można opisać okrąg i w który można wpisać okrąg, ma podstawy długosci 12 cm i 3 cm.
Oblicz pole tego trapezu.

zad.2.W trapez równoramienny wpisano koło. Krotsza podstawa trapezu ma 4 cm dł, a ramię 20 cm dł.
Oblicz:
a) pole koła wpisanego w ten trapez
b) pole tego trapezu

zad.3. Na promieniu o okręgu 5 cm dł opisano trapez prostokątny, którego najkrótszy bok ma dł. 7,5 cm.
Oblicz pole tego trapezu.

Bardzo proszę o pomoc
Sekcja: Pomocy! - geometria płaszczyzny Data: 13 Lut 2009, 08:21
Wypowiedzi: 2
Wyświetlono: 76
16. W trapezie równoramiennym kąt rozwarty wynosi 120 stopni. Stosunek długości boku do krótszej podstawy wynosi 2:3.Długosć wysokości wynosi 3cm. Oblicz pole i obwód trapezu
17. W szkole zorganizowano 4 dniowy raj rowerowy. Pierwszego dnia przejechano 20% całej trasy, drugiego dnia 30% pozostałej jeszcze drogi. Trzeciego dnia , przejechano 7/11 tego co dotychczas. Oblicz , ile kilometrów przejechano ostatniego dnia, jeśli wiadomo, że pierwszego i trzeciego dnia przejechano razem 57,6 km
19. Trzy klasy wyjechały na wycieczkę . Z klasy 1a pojechało 20% uczniów więcej niż z klasy 1b, a z 1b o 6 uczniów więcej niż 1c. Razem z klasy 1b i 1c pojechał 18 uczniów więcej niż z 1a. Ilu uczniów z każdej klasy wzięło udział w wycieczce
20. Dany jest trapez prostokątny, którego bok AD=3cm jest prostopadły do podstawy. Bok BC tworzy z podstawą kąt 60 stopni. Stosunek boku BC do górnej podstawy wynosi 2:3. Oblicz pole tego trapezu oraz długość krótszej przekątnej.
Sekcja: Matura Data: 10 Maj 2009, 09:04
Wypowiedzi: 31
Wyświetlono: 524
Zad. 2 Roz. mozna rozwiązać w taki sposób?:
Il. 2x+1
IIl. 2x+3
Suma kw.: 8x^2 + 16x + 10
delta jest ujemna więc równanie nie może być kwadratem l. całkowitej.

Można z tego samego zestawu zad. 7 b) zrobić w taki sposób:
1. Liczymy EB i AF.
2. Dorysowujemy odcinek EG taki, żeby powstał nam trapez prostokątny ABGE i liczymy jego długość z tw. Talesa.
3. Obliczamy pole trapezu., pole trójkąta AES (które równa się polu BSG) i od pola trapezu odejmujemy te 2 trójkąty.
4. Liczymy pole trójkątów ABS i EGE. Dzięki wyliczonemu wcześniej polu możemy obliczyć na jakie części dzieli wysokość trapezu pkt. S.
5. Teraz możemy skorzystać z Talesa w trójkątach ABE i DAF aby obliczyć BS i AS.
6. Z tw. cosinusów w trójkącie ABS liczymy co mamy wyliczyć.

Byłbym wdzięczny gdyby ktoś przejrzał ten sposób i napisał czy można to tak zrobić...
Sekcja: Pomocy! - geometria płaszczyzny Data: 14 Paź 2008, 12:45
Wypowiedzi: 2
Wyświetlono: 101
1.W trójkącie równoramiennym dany jest obwód [tex]2p[/tex] oraz miara kąta przy podstawie [tex]alpha[/tex]
Oblicz pole powierzchni tego trójkąta

2.Na okręgu o promieniu [tex]r[/tex] opisano trape równoramienny, którego dlugość jednej z podstaw wynosi [tex]4r[/tex].
Oblicz odległość środka okręgu od wierzchołków trapezu

3.Dany jest trapez prostokątny ABCD, gdzie [tex]|angle DAB|=90^circ[/tex], [tex]|angle ABD|=30^circ[/tex], [tex]AB||DC[/tex] [tex]|DB|=2(sqrt{3}+1)[/tex]i[tex]|DC|=2[/tex]
a)Oblicz długość promienia okręgu wpisanego w [tex]Delta BDA[/tex]
b)Wyznacz sumę kwadratów sinusów kątów wewnętrznych trapezu ABCD

Jakby ktoś wiedział proszę o pomoc
Pozdrawiam
Sekcja: archiwum Data: Sob Lut 09, 2008 9:19 pm
Wypowiedzi: 2
Wyświetlono: 1360
Zad.1
Podstawą prostopadłościanu jest kwadrat.
Przekątna tego prostopadłościanu ma długość 8√2 i jest nachylona płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni.
Oblicz objętość i Pc prostopadłościanu.
V=64√6
Pc=32+64√6
Zad.2
Podstawą graniastosłupa prostego jest trapez prostokątny którgo podstawy mają długość 3 i 8 cm,krótsza przekątna graniastosłupa jest równa 12 cm i tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 30 stopni.
Oblicz objętość tego graniastosłupa.
Zad.3
Podstawą graniastosłupa prostego jest równoległobok o bokach długości 6 i 8 cm oraz przekątnej długości 12 cm, wysokość graniastosłupa ma 5 cm długości.
Wyznacz długości przekątnych graniastosłupa.
Sekcja: Zadania Data: 31 Marzec 2007, 18:27
Wypowiedzi: 7
Wyświetlono: 970
Troche tu powycinalem te zadania (tzn - te ktore sie udalo rozwiazac)

Zad 1.
Na okręgu o promieniu dlugosci opisano trapez prostokatny, ktorego najkrotszy bok jest rowny . Wyznacz pole tego trapezu.

Zad 2
Środek okręgu wpisanego w trapez prostokątny znajduje się w odległości i od końców tego ramienia, które nie jest prostopadłe do podstaw. Oblicz pole trapezu.

Zad 3
Suma długości podstaw trapezu równoramiennego opisanego na okręgu jest równa 8. Kąt ostry ma miarę 30°. Oblicz:
a) Promień okręgu, na którym jest opisany trapez
b) pole trapezu
c) dlugość podstaw trapezu
Sekcja: Bla Bla Bla Data: Sro 04 Mar, 2009 18:11
Wypowiedzi: 581
Wyświetlono: 21541
1.Dany jest trapez prostokątny o kącie ostrym 60 stopni,dłużeszej podstawie 8 cm i wysokości 6 pierwiastków z 3.Oblicz obwód,pole i długości przekątnych trapezu.
2.Na mapie w skali 1: 250 000 pewne jezioro ma 10cm kw powierzchni.Jaka jest powierzchnia jeziora w rzeczywistoścci?
3.Przyprostokątne trójkąta ABC mają długości 10 i 15 .W tym trójkącie jest wpisany kwadrat ADEF i trzeba wyliczyć jego pole.
Sekcja: Mała spamiarnia Data: w 17 Maj 2008 17:52
Wypowiedzi: 8
Wyświetlono: 130
W podstawie musisz mieć trapez prostokątny:
http://dooroo.republika.pl/mat/mat.ht37.gif

Najlepiej zacznij rysować od dołu...
Musisz od każdej krawędzi podstawy pociągnąć dwie, równe linie prostopadłe do niej (czyli narysować krawędzie boczne)...

Następnie rysujesz drugą podstawę na górze...
Wychodzi taki rysunek jak przedstawiła madziorka, tylko z trapezem prostokątnym
Sekcja: Matematyka Data: 2007-09-20, 17:20
Wypowiedzi: 3
Wyświetlono: 106
Mam dwa zadnaka z którymi nie mogę sobie poradzic:
1. W trapez prostokątny wpisano okrąg. Punkt stycznosci okregu z dłuższym ramieniem dzieli to ramię na odcinki długości 6 i 24 cm. Oblicz obwód trapezu
2.W trapze o krrótszej podtawie długości 7 cm wpisano okrąg, którego punkt stycznosci z jednym ramieniem dzieli to ramię na odcinki długości 4 cm i 9 cm. oblicz obwód trapezu
Pomoże ktoś?;>
Sekcja: Techniczne Data: Nie Lut 05, 2006 19:41
Wypowiedzi: 11
Wyświetlono: 411
to jeszcze się ja wtrące
1. ślizgi mocujące zderzak przy wąskim są okrągłe a przy szerokim prostokątne
2. kierunki też są inne. W wąskim zderzaku całkowicie prostokątne, w szerokim bardziej przypominają trapez prostokątny
3. pod rejestracje dasz ramke i przykręcisz ją tak jak będzie ci pasowało
Sekcja: Wystawy Data: Czw Sie 31, 2006 9:48 pm
Wypowiedzi: 62
Wyświetlono: 5803
A mi się podoba galeria i czekam na więcej
A czarnych będzie więcej na czeskich stronach - tylko trzeba poczekać na obróbkę zdjęć
Jedyne co mnie zastanawia, że na sporej ilości zdjęć psy nie są "wpisane" w kwadrat, tylko w trapez prostokątny - ze stromym zadem jak u ON-ka. Nie wiem czy to kwestia budowy, czy ustawienia do oceny, ale mi się nie podoba. Mam nadzieję, że to nie stanie się standardem
Sekcja: Zadania Data: 4 Luty 2008, 19:00
Wypowiedzi: 1
Wyświetlono: 271
mam problem z zadaniem:
trapez prostokątny o podstawach o długościach 10 i 7 cm oraz wysokości 8 cm obraca się wokół boku, przy którym znajduje się kąt prosty. Oblicz objętość otrzymanej bryły....
Sekcja: Zadania Data: 27 Kwiecień 2009, 20:26
Wypowiedzi: 1
Wyświetlono: 49
Na okręgu o promieniu r opisano trapez prostokątny, którego dłuższa podstawa ma długość 3r. Oblicz pole trapezu.

Podstawa wiec ma 3r a jesli dobrze wnioskuje to wysokosc ma 2r. Ale co dalej?
Sekcja: Pomocy! - zadania z treścią, liczby, procenty Data: 11 Lut 2009, 09:07
Wypowiedzi: 2
Wyświetlono: 101
Zada 1
Ogórek ma kształt prostokąta. Jeżeli jego długość zwiększymy o 3m, a szerokość o 2m, to powierzchnia zwiększy się o 66m2.Jeżeli jego długość zwiększymy o 2m, a szerokość o 3m, to powierzchnia zwiększy się o 71m2.Oblicz wymiary tego ogórka.
Zadanie 2
Suma liczby dwucyfrowej jest równa 6.Oblicz tę liczbę, jeżeli wiadomo, że iloraz tej liczby przez liczbę utworzoną z przestawienia jej cyfr równy jest 4/7.
Zada 3
Ile syropu 15% z iloma litrami 25% syropu należy zamieszać, aby otrzymać 50 litrów syropu 20%
Zadanie 4
Suma dwóch liczb jest równa 24.jeżeli jedną z nich zwiększymy o 40%, a drugą zmniejszymy o 4, to suma zwiększy się dwukrotnie. oblicz te liczby
Zadanie 5
W trapezie równoramiennym dłuższa podstawa jest równa 12cm i tworzy z ramieniem kąt o mierze 60 stopni. oblicz obwód i pole tego trapezu, jeżeli wiesz, że jego ma długość 5 cm
Zadanie 6
Obwód równoległoboku jest równy 28 cm, a wysokość h opuszczona ma dłuższy bok ma 3 cm i jest połową długości boku krótszego. Oblicz pole tego równoległoboku
Zada 7
Oblicz długość obwodu prostokąta, w którym stosunek boków jest równy 6:5, a pole tego prostokąta jest równe 270 cm kwadratowych
Zadanie 8
Oblicz stosunek pól koła opisanego na kwadracie o polu 1,21 m kwadratowych do pola koła wpisanego w ten kwadrat.
Zadanie 9
Suma dwóch liczb jest równa 210. Pierwsza stanowi 4/5 drugiej, a trzecia jest średnia arytmetyczną pierwszej i drugiej. Jakie to liczby?
Zadanie 10
Egzamin testowy składa się z 20 zadań. Za każde poprawne rozwiązanie zadania uczeń otrzymywał 2 punkty, a za złe lub brak odpowiedzi tracił 1 punkt. Ile zadań uczeń rozwiązał poprawnie . jeżeli otrzymał 16 punktów.

Zadanie 11
Piotrek jest o 2 lata starszy od Magdy. G dyby Magda była dwa razy młodsza, a Piotrek o sześć lat młodszy, to byłby tyle samo razy starszy od Magdy, ile razy jest od niej starszy teraz. Ile lat ma Piotrek a ile Magda
Zada 12
Krótsza przekątna dzieli trapez prostokątny ABCD na dwa trójkąty, z których jeden jest równoboczny. Podstawa CD trapezu ma długość 4.Oblicz pole tego trapezu
Zadanie 13
Samolot przebył pewną trasę w trzech etapach. W PIERWSZYM ETAPIE PRZEBYŁ 36% całej drogi, drugi etap stanowi Âź pierwszego, a trzeci wynosił 925 km. Jaka drogę przebył samolot?
Sekcja: Pomocy! - geometria płaszczyzny Data: 04 Kwi 2009, 15:44
Wyświetlono: 21
w trapez prostokątny wpisano koło. Punkt styczności koła z dłuższym ramieniem dzieli to ramię na odcinki długości 8cm i 18 cm. Oblicz:
a)pole koła

b)długosci podstaw trapezu

c)pole trapezu
Sekcja: Pomocy! - geometria płaszczyzny Data: 19 Paź 2008, 22:30
Wypowiedzi: 11
Wyświetlono: 1212
Trapezy
Ramiona trapezu prostokątnego mają długości 6 i 10. Odcinek łączący środki ramion ma długość 10. Oblicz długości podstaw trapezu.
www.zadania.info/8327579
Podstawy trapezu mają długości 4 i 8. Kąty, jakie tworzą ramiona z dłuższą podstawą, mają miary 30° i 45° Oblicz pole trapezu.
www.zadania.info/9359292
Krótsza przekątna trapezu prostokątnego dzieli trapez na dwa trójkąty, z których jeden jest równoboczny. Znajdź pole tego trapezu wiedząc, że ramię prostopadłe do podstaw ma długość 2.
www.zadania.info/8401143
Podstawy trapezu mają długość 6 i 2, a wysokość ma długość 4. Oblicz odległość punktu przecięcia przekątnych trapezu od jego podstaw.
www.zadania.info/6104534
Stosunek długości ramion trapezu opisanego na okręgu o promieniu 6 wynosi 3 : 4. Obwód trapezu jest równy 70. Oblicz długości podstaw trapezu.
www.zadania.info/2513063
Boki trapezu równoramiennego są w stosunku 17:13:7:13. Oblicz obwód trapezu wiedząc, że jego pole jest równe 36.
www.zadania.info/6941273
Na trapezie równoramiennym o podstawach 2 i 6 opisano okrąg. Oblicz pole trapezu, jeśli dłuższa podstawa jest średnicą tego okręgu.
www.zadania.info/7092986
W trapezie ABCD ramię AD i podstawa CD mają długość 4, a ramię BC i przekątna AC mają długość 6. Oblicz długość podstawy AB.
www.zadania.info/4414685
Przekątna trapezu równoramiennego dzieli jego kąt ostry na kąty o miarach a i B (a- kąt między przekątną i podstawą). Wyznacz stosunek pól trójkątów, na jakie przekątna ta podzieliła trapez.
www.zadania.info/7848321
Trapez równoramienny o podstawach długości a i b opisany jest na okręgu. Oblicz pole koła, którego brzegiem jest okrąg wpisany w ten trapez.
www.zadania.info/3389596
Kąty ostre trapezu mają miary a i B, a pole tego trapezu jest równe P. Oblicz długość promienia okręgu wpisanego w ten trapez.
www.zadania.info/9875892
Na okręgu o promieniu r opisano trapez prostokątny, którego najkrótszy bok ma długość 3/2r. Oblicz pole tego trapezu oraz stosunek długości jego przekątnych.
www.zadania.info/7590224
Ramiona trapezu opisanego na okręgu mają długości 3 cm i 5 cm. Odcinek łączący środki ramion dzieli trapez na dwie figury, których stosunek pól wynosi 5:11. Oblicz długości podstaw trapezu.
www.zadania.info/3044730
W trapezie równoramiennym, który nie jest równoległobokiem, ramię ma długość 7 cm, a przekątna 8 cm. Oblicz długości podstaw trapezu wiedząc, że odcinek łączący środki ramion trapezu ma długość 4 cm.
www.zadania.info/747002
Obwód trapezu równoramiennego wynosi 116 cm, a długość odcinka łączącego środki jego ramion jest równa 41 cm. Długość ramienia i długości podstaw tworzą (w podanej kolejności) rosnący ciąg arytmetyczny. Oblicz pole trapezu.
www.zadania.info/3650025
Sekcja: Pomocy! - geometria płaszczyzny Data: 04 Kwi 2009, 15:43
Wypowiedzi: 1
Wyświetlono: 21
Na okręgu opisano trapez prostokątny. odległości środka okręgu od końców dłuższego ramienia wynoszą 3 cm i 7 cm. Oblicz pole trapezu.
Sekcja: Mała spamiarnia Data: w 17 Maj 2008 12:49
Wypowiedzi: 8
Wyświetlono: 130
Madziorka dobrze rysujesz, tylko jeśli to ma być trapez prostokątny, to musi mieć kąt prosty
Sekcja: Pomocy! - geometria płaszczyzny Data: 19 Paź 2008, 22:36
Wypowiedzi: 11
Wyświetlono: 1212
W trapezie ABCD boki nierównoległe AD i BC zawierają się w prostych prostopadłych. Oblicz pole trapezu, mając dane AD=a oraz <ABC = <DAC - a.
www.zadania.info/8982359
Wykaż, że jeśli przekątna trapezu równoramiennego zawiera się w dwusiecznej jego kąta ostrego, to ramię jest równe krótszej podstawie.
www.zadania.info/2020226
W trapezie równoramiennym jedna z podstaw jest dwa razy dłuższa od drugiej, a przekątna trapezu dzieli kąt przy dłuższej podstawie na połowy. Oblicz długości boków trapezu wiedząc, że jego pole jest równe 3pierwiastki z3.
www.zadania.info/443709
Punkt S jest środkiem okręgu wpisanego w trapez ABCD (AB rownoległe CD). Wykaż, że trójkąt SBC jest prostokątny.
www.zadania.info/499969
Środek okręgu wpisanego w trapez prostokątny znajduje się w odległości 1 cm i 2 cm od końców ramienia pochyłego danego trapezu. Znaleźć pole trapezu.
www.zadania.info/5179452
Punkt styczności okręgu o promieniu r wpisanego w trapez równoramienny dzieli ramię trapezu w stosunku 1: 2. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trapezie.
www.zadania.info/3548933
W trapezie równoramiennym przekątna ma długość d i tworzy z dłuższą podstawą kąt o mierze a. Oblicz
pole tego trapezu.
www.zadania.info/169248
Obwód trapezu równoramiennego opisanego na okręgu jest równy 16, a przekątna trapezu ma długość 5.
Oblicz długość promienia okręgu wpisanego w ten trapez i promienia okręgu opisanego na nim.
www.zadania.info/2433168
Oblicz długości boków trapezu równoramiennego opisanego na okręgu, znając obwód trapezu 2p i długość d jego przekątnej
www.zadania.info/6477045
W trapez równoramienny o obwodzie 20 i przekątnej długości pierwiastek z 41 można wpisać okrąg. Oblicz odległości punktu przecięcia przekątnych tego trapezu od prostych zawierających jego boki.
www.zadania.info/5016465
Jedna z podstaw trapezu wpisanego w okrąg jest średnicą okręgu. Oblicz kosinus kąta ostrego trapezu wiedząc, że stosunek obwodu trapezu do sumy długości jego podstaw jest równy 1,5.
www.zadania.info/3005315
Podstawy trapezu mają długości a i b (a > b). Suma miar kątów wewnętrznych przy dłuższej podstawie wynosi 90°. Oblicz długość odcinka łączącego środki podstaw.
www.zadania.info/5933763
Przekątne dzielą trapez na cztery trójkąty. Wykaż, że:.....
www.zadania.info/2067469
W trapez o polu 168 i ramionach długości 13 i 15 można wpisać okrąg. Przekątne dzielą ten trapez na cztery trójkąty. Oblicz pole każdego z tych trójkątów.
www.zadania.info/9762890
Pole trapezu jest równe S, a stosunek długości jego podstaw wynosi k. Przekątne dzielą trapez na cztery trójkąty. Oblicz pole każdego z tych trójkątów.
www.zadania.info/3814472
Pola trójkątów, których podstawami są podstawy trapezu, a wspólnym wierzchołkiem punkt przecięcia przekątnych trapezu, są równe S1 i S2. Oblicz pole trapezu.
www.zadania.info/4628949
Ramiona trapezu są średnicami dwóch okręgów. Wykaż, że jeśli okręgi te są styczne zewnętrznie, to w trapez ten można wpisać okrąg.
www.zadania.info/8643614
Udowodnij, że w trapezie, który ma dwa kąty ostre przy jednej z podstaw, suma kwadratów przekątnych równa jest sumie podwojonego iloczynu dwóch boków równoległych i kwadratów pozostałych boków.
www.zadania.info/3689156
Sekcja: Pomocy! - geometria płaszczyzny Data: 21 Wrz 2008, 18:30
Wypowiedzi: 3
Wyświetlono: 113
1) dany jest trójkąt prostokątny o kącie ostrym 30 stopni. oblicz obwód tego trójkąta, gdy przeciwprostokątna ma długośc 12 dm

2) oblicz pole równoległoboku o bokach 7 cm i 12 cm, w którym dwa sąsiednie kąty różnią się o 60 stopni.

3) na okręgu o promieniu 8 cm opisano trapez . kąty , które tworzą ramiona z dłuższą podstawą mają miarę 30 stopni. oblicz pole tego trapezu.

4) jeden bok prostokąta zwiększono o 10 % . o ile procent zmieniło się pole prostokąta?

5) z punktu A leżącego na okręgu o promieniu r=6 cm i środku O poprowadzono dwie równej długości cięciwy AS i AW tworzące kąt 30 stopni . oblicz pole czworokąta SOWA.

6) W ROMB O BOKU RÓWNYM 8 I KĄCIE OSTRYM RÓWNYM 30 STOPNI WPISANO KOŁO A NASTĘPNIE W TO KOŁO WPISANO KWADRAT. WYZNACZ STOSUNEK POLA ROMBU DO POLA KWADRATU
Sekcja: Czarne koszule i kosz Data: Sro Sty 07, 2009 9:36 am
Wypowiedzi: 70
Wyświetlono: 2711
[quote="kadlub"]Tak wlasnie tam jest skos, więc dlatego na początku meczu mówiłem żeby ci którzy w ten skos weszli wyszli niego i żebyśmy stali ustawieni w zwarty prostokąt czy kwadrat a nie w trapez prostokątny, uławtwiło by nam to i rozciaganie flagi i komunikacje w dopingu i lepsza jego jakość (o czym pisał Paweł). Fakt że zostałem w tej kwsetii zignorowany uznaje za jedyny acz poważny minus tego wyjazdu.

[/quote]

Trzeba było się zwrócić z tym do tych którzy byli w skosie. Ja też w nim byłem i żadnej takiej propozycji nie słyszałem.
Sekcja: Wolnoć Tomku... Data: Sob Kwi 19, 2008 20:31:23
Wypowiedzi: 1666
Wyświetlono: 92470
Witam, takie dwa zadanka mam. Poprosiłbym o pomoc, nie chodzi nawet o rozwiązanie, a koncepcje, jak sie za nie zabrac, bo nic mądrego do głowy mi nie przychodzi.

1. Środek okręgu wpisanego w trapez prostokątny znajduje się w odległości 4 oraz 8 od końców dłuższego ramienia trapezu. Oblicz pole tego trapezu.

2. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym kąt ostry ściany bocznej przy wierzchołku ostrosłupa ma miarę (alfa). Oblicz tangens kąta ostrego (beta), jaki tworzy z płaszczyzną podstawy płaszczyzna przechodząca przez wierzchołek ostrosłupa oraz środki dwóch sąsiednich boków podstawy.
Sekcja: Wolnoć Tomku... Data: Pią Mar 09, 2007 22:35:29
Wypowiedzi: 1666
Wyświetlono: 92470
Cytat:
Mimek_DLC napisał(a): Mam problem! Nie mogę rozwiązać tego oto zadania, a odpowiedź potrzebuję na poniedziałek!

Podstawy trapezu mają długości 35 cm i 10 cm, a długości ramion wynoszą 20 cm i 15 cm. Oblicz pole tego trapezu.

Z góry dziękuję za pomoc!h=12 cm

Pole=(35+10)*12/2=45*6=270cm^2
Cytat:
ps. Do któej w ogóle chodzisz klasy ??


Do trzeciej gim.

A co przypuszczeń - nie mógł to być trapez prostokątny bo jakby nie kombinować to ramiona by się nie połączyły gdyby był prostokątny.
Sekcja: Pomocy! - geometria płaszczyzny Data: 11 Paź 2008, 18:12
Wypowiedzi: 4
Wyświetlono: 97
Mam jeszcze 3 zadania. Jak ktoś rozwiąże będę bardzo wdzięczny:

1. Trójkąt prostokątny ABC ma boki długości 3, 4, 5. Oblicz promień okręgu stycznego do przeciwprostokątnej i prostych będących przedłużeniami przyprostokątnych.

2. Dany jest trapez w którym podstawy mają długość 4 cm i 10 cm oraz ramiona tworzą z dłuższą podstawą kąty o miarach 30 i 45 stopni. Oblicz wysokośc tego

3. W trapezie opisanym na okręgu kąty przy dłuższej podstawie mają miary 30, 60 stopni, a długość wysokości tego trapezu jest równa 6. Sporządź odpowiedni rysunek i oznacz jego elementy. Oblicz pole trapezu oraz długości jego podstaw.
Sekcja: Czarne koszule i kosz Data: Pon Sty 05, 2009 3:56 pm
Wypowiedzi: 70
Wyświetlono: 2711
Tak wlasnie tam jest skos, więc dlatego na początku meczu mówiłem żeby ci którzy w ten skos weszli wyszli niego i żebyśmy stali ustawieni w zwarty prostokąt czy kwadrat a nie w trapez prostokątny, uławtwiło by nam to i rozciaganie flagi i komunikacje w dopingu i lepsza jego jakość (o czym pisał Paweł). Fakt że zostałem w tej kwsetii zignorowany uznaje za jedyny acz poważny minus tego wyjazdu.

ps.druga połowa i kamyk to kurtyna milczenia

ps. podziekowania dla inwencji Taty Doroty, pomysł doskonały ale dzień przedroboczy spowodował że kolejną próbę trzeba odłożyć do jakiś sobotnich wojaży
Sekcja: Czarne koszule i kosz Data: Pon Sty 05, 2009 10:39 pm
Wypowiedzi: 70
Wyświetlono: 2711
[quote="pawel61"][quote="kadlub"]Tak wlasnie tam jest skos, więc dlatego na początku meczu mówiłem żeby ci którzy w ten skos weszli wyszli niego i żebyśmy stali ustawieni w zwarty prostokąt czy kwadrat a nie w trapez prostokątny, uławtwiło by nam to i rozciaganie flagi i komunikacje w dopingu i lepsza jego jakość (o czym pisał Paweł). Fakt że zostałem w tej kwsetii zignorowany uznaje za jedyny acz poważny minus tego wyjazdu.

ps. podziekowania dla inwencji Taty Doroty, pomysł doskonały ale dzień przedroboczy spowodował że kolejną próbę trzeba odłożyć do jakiś sobotnich wojaży[/quote]

1. A to ja przepraszam, bo chyba stałem w tym skosie i nie usłyszałem żadnej prośby/propozycji przesunięcia się. Widocznie dlatego, że stałem w skosie i dlatego nie usłyszałem.
Ale jak patrzę na zdjęcie na forum Anwilu to całkiem nieźle ta sektorówka wygląda.

2. Akurat problemów z koordynacją tym razem nie zauważyłem. Może dlatego że stałem w skosie.

3. Nic nie wiem o pomyśle Taty Doroty. Pewnie dlatego, że nie byłem w busie tylko zesłałem się do samochodu jako kierowca?

4. Pewnie, że z naszej strony było dobrze. Zawsze może być lepiej, ale nie ma co marudzić. Bardzo dobry wyjazd. Gdyby nie wynik powiedziałbym, że znakomity.[/quote]

ad 1. no właśnie o tym nie słyszeniu mówie
ad 2. koordynacja to może złe słowo, chodziło mi o to bardziej że jak bysmy razem byli to może jakaś burza mózgów by powstała i fajny okrzyk czy zaśpiew a była wyjatkowa okazja by był słyszalny przez bukareszt cały, no i może głos by sie lepiej skumulował
ad 3. ten sam co w drodze powrotnej z Jarosławia ale okazale opakowany
ad 4. też tak myślę
Sekcja: Wolnoć Tomku... Data: Pią Mar 09, 2007 17:20:55
Wypowiedzi: 1666
Wyświetlono: 92470
Cytat:
Zadanie jakieś nie kompletne. Nie jest to czasami trapez prostokątny?? Jeśli tak to zadanie b.łatwe.


Powinna być podana długość. No chyba, że to jest trapez prostokątny tak jak mówi Andrew_ZWC
Sekcja: Wolnoć Tomku... Data: Pią Mar 09, 2007 17:06:56
Wypowiedzi: 1666
Wyświetlono: 92470
Cytat:
Podstawy trapezu mają długości 35 cm i 10 cm, a długości ramion wynoszą 20 cm i 15 cm. Oblicz pole tego trapezu.Zadanie jakieś nie kompletne. Nie jest to czasami trapez prostokątny?? Jeśli tak to zadanie b.łatwe.

ps. Do któej w ogóle chodzisz klasy ??
Sekcja: Pojazdy wojskowe rzeczywiste Data: Sro Gru 08, 2004 11:13 am
Wypowiedzi: 31
Wyświetlono: 4626
aaa, i jeszcze jeden problem mam - mianowicie kształt tych elementów trzymających kółka podtrzymujące (tak to się nazywa?) - a dokładniej - czy jest to trapez prostokątny, jak na moich rysunkach, czy trójkąt?
Sekcja: Zagadki matematyczne Data: Pią Sty 02, 2009 10:35 pm
Wypowiedzi: 3
Wyświetlono: 586
Takie banalne zadanko, przed chwilą wymyśliłem i rozwiązałem:
Krótsza przekątna dzieli trapez prostokątny na dwa trójkąty prostokątne. Dłuższa podstawa ma miarę równą 15, a ramię prostopadłe do podstaw ma długość 6. Jakie pole ma ten trapez przy założeniu, że krótsza przekątna jest krótsza od drugiego ramienia, a jakie przy założeniu, że jest od niego dłuższa?
Powodzenia
Sekcja: O wszystkim Data: Sro Maj 14, 2008 10:33 pm
Wypowiedzi: 23894
Wyświetlono: 315749
Trapez prostokątny ma podstawy długości 3cm i 6 cm a długość ramienia prostopadłego do podstawy wynosi 5cm. Oblicz długość drugiego ramienia tego trapezu. Oblicz obwód trapezu .
help mi plis? *******
*robi słodziusieńkie oczęta*
Sekcja: Pomocy! - geometria płaszczyzny Data: 07 Kwi 2009, 14:17
Wypowiedzi: 6
Wyświetlono: 45
Trapez jest równoramienny.
Poprowadź przekątną BD i wysokość z wierzchołka D.
Jedno równanie z Pitagorasa dla trójkąta AED, drugie z podobieństwa trójkątów ABD i ADE (ABD jest prostokątny, bo AB to średnica okręgu, a kąt wpisany oparty na pólokręgu jest kątem prostym)
Sekcja: Pomocy! - geometria przestrzeni Data: 10 Maj 2009, 15:35
Wypowiedzi: 2
Wyświetlono: 14
Mam problem z zadaniami, są to zadania ze zbioru Kiełbasy
1. Wśród graniastosłupów prawidłowych sześciokątnych charakteryzujących się tym, że obwód ich przekroju płaszczyzną zawierającą dwie krawędzie boczne i krótszą przekątną wynosi d, jest graniastosłup o największym polu powierzchni bocznej. Znajdź objętość tego graniastosłupa.
2. Wśród ostrosłupów prawidłowych trójkątnych takich, że suma długości wysokości ściany bocznej i wysokości ostrosłupa jest równa 14 cm jest ostrosłup o największej objętości.
a) oblicz sinus kąta jaki ściana boczna tworzy z płaszczyzną podstawy
b) oblicz długość krawędzi podstawy
3. Rozważamy ostrosłupy które w podstawie mają sześciokąt foremny, jedna z krawędzi bocznych jest prostopadła do płaszczyzny podstawy a suma długości najkrótszej i najdłuższej krawędzi bocznej jest równa 24 cm. Znajdź długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa, który ma największą objętość
4. Jaką największą objętość może mieć bryła powstała z obrotu trójkąta równoramiennego o obwodzie 36 wokół prostej zawierającą podstawę trójkąta?
5. Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku a. Jedna z krawędzi bocznych ostrosłupa również ma długość a i jest prostopadła do podstawy. W ostrosłup ten wpisujemy graniastosłupy prawidłowe czworokątne w taki sposób że dolna podstawa graniastosłupa zawiera się w podstawie ostrosłupa a wierzchołki drugiej podstawy należą do krawędzi bocznych ostrosłupa. Znajdź długość krawędzi podstawy graniastossłupa o największym polu powierzchni bocznej.
6. Dany jest stożek o promieniu podstawy 15, którego przekrój osiowy jest trójkątem prostokątnym. W stożek ten wpisano graniastosłup prosty mający w podstawie trójkąt prostokątny, w którym stosunek długości przyprostokątnych jest równy
3 : 4. Jedna podstawa graniastosłupa zawiera się w podstawie stożka a wierzchołki drugiej podstawy należą do pobocznicy stożka. Zbadaj jakie powinny być długości krawędzi podstawy i wysokość graniastosłupa , aby jego pole powierzchni było największe.
I jeszcze zadania ze stereometrii ale nie optymalizacyjne
8. Tworząca stożka jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem alfa. Płaszczyzna prostopadła do wysokości dzieli ten stożek na dwie bryły o równych polach pow. całkowitej. Oblicz stosunek objętości tych brył.
9. Oblicz pole powierzchni bryły otrzymanej przez obrót sześciokąta foremnego o boku a wokół prostej zawierającej bok sześciokata.
10. Udowodnij, że jeśli trzy sciany czworościanu są wzajemne prostopadłe to kwadrat pola czwartej ściany jest równy sumie kwadratów pól tych trzech ścian.
11.Podstawą ostrosłupa jest trapez równorameinny o kącie ostrym alfa, w którym ramię i krótsza podstawa ma długość a. Każda krawędź boczna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt beta. Oblicz objętość ostrosłupa.
12. Wykaż że jeśli na podstawie ostrosłupa można opisać okrąg i środek tego okręgu jest jednocześnie spodkiem wysokości to ściany boczne są trójkątami równoramiennymi.
13. Podstawą ostrosłupa jest trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej długości c i kącie ostrym alfa. Każda ściana boczna tworzy z podstawą kąt beta. Oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa.
14.Wykaż że jeśli skośne krawędzie czoworścianu są parami równe to suma miar kątów między krawędziami wychodzącymi z jednego wierzchołka czworościanu jest równa 180.
15. W czworościanie ABCD krawędzie AB i CD są równe. Niech K, L, M, N będą środkami krawędzi AC, BC, BD i AD. Udowodnij, że proste KM i LM są prostopadłe.
Będę wdzięczna za pomoc.
Sekcja: Kolekcjonerskie dyskusje o monetach. Data: Sob Sty 17, 2009 5:35 pm
Wypowiedzi: 23
Wyświetlono: 1733
Cytat:
co to znaczy, że to jest prostokąt ja tu jestem laikiem


Prostokąt, równoległobok, którego kąty wewnętrzne są kątami prostymi; pole p. równa się iloczynowi jego 2 boków wychodzących z 1 wierzchołka.

Prostokąt - w planimetrii, czworokąt, który ma wszystkie kąty proste (stąd również jego nazwa) oraz dwie pary boków równoległych. Prostokąt jest szczególnym przypadkiem trapezu prostokątnego oraz równoległoboku. Szczególnym przypadkiem prostokąta (o wszystkich bokach tej samej długości) jest kwadrat.

Prostokąt, który nie jest kwadratem, ma dwie osie symetrii i środek symetrii. Przekątne prostokąta są równej długości i przecinają się w połowie.

Definicja:
Prostokąt to płaski czworokąt równokątny (tzn. ma przystające wszystkie kąty wewnętrzne).

Definicje alternatywne:

* równoległobok o przekątnych równej długości,
* równoległobok o przystających kątach wewnętrznych,
* równoległobok, na którym można opisać okrąg,
* równoległobok symetryczny względem odcinka łączącego środki przeciwległych boków,
* trapez prostokątny równoramienny,
* trapez symetryczny względem linii środkowej (tzn. odcinka łączącego środki ramion).

Własności:

* na każdym prostokącie można opisać okrąg,
* środkiem okręgu opisanego na prostokącie jest punkt przecięcia przekątnych,
* w każdy prostokąt można wpisać elipsę,
* prostokąt o przystających bokach to kwadrat,
* w prostokąt można wpisać okrąg tylko wtedy, gdy jest on kwadratem,
* prostokąty szczelnie wypełniają płaszczyznę (tworzą parkietaż) i to na wiele sposobów,
* cecha przystawania prostokątów: (bb) - sąsiednie boki są przystające,
* cecha podobieństwa prostokątów: (b/b) - stosunek długości sąsiednich boków jest stały,
* prostokąt można rozciąć na części, z których można ułożyć nowy prostokąt (jest nieskończenie wiele takich możliwości),
* prostokąt można rozciąć na nieprzystające kwadraciki,
* prostokąt ma dwie osie symetrii - łączące środki przeciwległych boków,
* prostokąt NIE MA środka symetrii.

Historia:

* Prostokąt był znany od dawien dawna i wykorzystywany np. w architekturze jako baza wielu budowli. Również działki ziemi wytyczano w kształcie prostokąta.
* Wzór na pole prostokąta (iloczyn długości sąsiednich boków) był znany i stosowany już przez Babilończyków w V tysiącleciu p.n.e. i w starożytnym Egipcie w III tysiącleciu p.n.e.
* Euklides w swoim dziele Elementy z IV w. p.n.e. podaje, że prostokąt to czworobok mający kąty proste, ale nierówne boki. Również irański matematyk Al-Kaszi w dziele Klucz arytmetyki z 1427 roku w części dotyczącej czworokątów wyróżnia prostokąty jako te o równych kątach i nierównych bokach.
Strona 1 z 1 1

>